Nói về thạch CAO ĐỨC PHÁT, hẳn nhiều nhiều người chưa biết l* ai nên vì thế nhiều thắc mắc như: Thạch cao đức phát có s*a vách thạch cao ko?

Cơ sở...