Tìm hiểu chỉ số xét nghiệm tan máu bẩm sinh để l*m các xét nghiệm gen adn cho thai nhi hoặc chuẩn bị th*nh hôn nhưng nghi ngờ thai nhi mắc phải bệnh n*y v* chưa biết xét nghiệm ở đâu, tổn ph* bảng giá, chi tiết bệnh thalassemia như thế n*o thì đọc tham khảo b*i n*y bạn nhé

Bệnh thalassemia l* gì

Bệnh thalassemia l* một bệnh di truyền (tức thị, được truyền từ bác mẹ sang con qua gen) rối loạn máu gây ra khi thân thể không tạo ra một loại protein gọi l* hemoglobin, một phần quan trọng của hồng cầu. Khi không có đủ huyết sắc tố, các tế b*o hồng huyết cầu thân thể có chức năng đúng v* chúng tồn tại trong thời gian ngắn hơn, do đó có *t tế b*o hồng cầu khỏe mạnh di chuyển trong máu.

Các tế b*o hồng huyết cầu mang oxy đến cả thảy các tế b*o của thân thể. Oxy l* một loại thực phẩm m* các tế b*o dùng để hoạt động. Khi không có đủ tế b*o hồng cầu khỏe mạnh, cũng không có đủ oxy cung cấp cho quơ các tế b*o khác của thân, điều n*y có thể khiến một người cảm thấy mệt mỏi, yếu hoặc khó thở. Đây l* một tình trạng gọi l* thiếu máu. Những người bị bệnh thalassemia có thể bị thiếu máu nhẹ hoặc nặng. Thiếu máu nghiêm trọng có thể l*m hỏng các cơ quan v* dẫn đến t* vong.
duyên cớ

Huyết sắc tố được tạo th*nh từ hai loại protein:

Alpha globin
Beta globin

Bệnh thalassemia xảy ra khi có một khuyết thiếu trong gen giúp kiểm soát việc sinh sản một trong những protein n*y.

Có hai loại bệnh thalassemia ch*nh:

Alpha thalassemia xảy ra khi một gen hoặc gen liên hệ đến protein alpha globin bị thiếu hoặc thay đổi (bị đột biến).
Beta thalassemia xảy ra khi các khiếm khuyết gen tương tự ảnh hưởng đến việc sinh sản protein beta globin.

Alpha thalassemias xảy ra thường xuyên nhất ở những người từ Đông Nam Á, Trung Đông, Trung Quốc v* ở những người gốc Phi.

Beta thalassemias xảy ra thẳng tắp nhất ở những người có nguồn gốc Địa Trung Hải. Ở chừng độ thấp hơn, người Trung Quốc, người châu Á khác v* người Mỹ gốc Phi có thể bị ảnh hưởng.

Có nhiều dạng thalassemia. Mỗi loại có nhiều kiểu con khác nhau. Cả alpha v* beta thalassemia bao gồm hai dạng sau:

Bệnh thalassemia lớn
Bệnh thalassemia nhỏ

Bạn phải thừa hưởng khuyết thiếu gen từ cả cha v* mẹ để phát triển bệnh thalassemia lớn.

Bệnh thalassemia nhỏ xảy ra nếu bạn nh*n được gen bị lỗi từ chỉ một cha mẹ. Những người có dạng rối loạn n*y l* người mang mầm bệnh. Hầu hết thời gian, họ không có triệu chứng.

Beta thalassemia Major còn được gọi l* thiếu máu Cooley.

Các nguyên tố nguy cơ của bệnh thalassemia bao gồm:

Dân tộc châu Á, Trung Quốc, Địa Trung Hải hoặc Mỹ gốc Phi
Tiền s* gia đình rối loạn